tähelepanu

tähelepanu, psühholoogias psüühiline protsess, psüühilise aktiivsuse seisund, mis väljendub teadvuse keskendumises mingile objektile või toimingule. Tähelepanu eeldab virgeseisundit, tema põhitunnus on valivus. Tähelepanu olulised omadused on maht, püsivus, kõikuvus, ümberlülitatavus, jaotuvus ja keskendatus. Eristatakse tahtlikku ja tahtmatut tähelepanu.

VE, 2006