tähendus

tähendus, filosoofias eseme, nähtuse või teo tähtsus, tähenduslikkus, roll inimtegevuses. Tähendus on märkide abil fikseeritav ja suhtluses edasiantav tegelikkusefragmendi ideaalne kujund. Tähendus on inimteadvuse ühik, ta kujuneb tegevuses ja on vahendatud inimeste-vaheliste suhetega.

  • Keeleteaduses kindla häälduskuju või kirjapildiga püsivas seoses olev tegelikkuselõigu (eseme, nähtuse, omaduse) peegeldus teadvuses. Ka keelemärgi (märk) meeleliselt tajutava tähistaja ja sellega tähistatud objekti vaheline püsiseos. Tähendust ja selle muutumist uurib tähendusõpetus ehk semantika.

VE, 2006