Tõhela järv

Pikilõige Ermistu ja Tõhela järvenõgudest

Tõhela järv, asub Pärnumaal Pärnu madaliku lääneosas, 8 km Tõstamaast põhja pool; 4,1 km2, suurim sügavus umbes 1,5 m (sõltub regulaatorist). Eraldus merest Antsülusjärve staadiumis, kui Tõstamaa saarestiku saari üksteisest eraldanud Tõhela-Ermistu väin muutus madalaveeliseks laguuniks; soostumise arenedes jaotus see peagi kaheks järvenõoks. Tõhela järve kaldad on madalad ja suuremalt osalt soised. Järvepõhjas lasub 2 m paksune järvemudakiht. Vesi vahetub 1,2 korda aastas. Sissevool kraavidest ja ojadest, väljavool Paadrema jõe kaudu Liivi lahte. Rohketoiteline; põhilised kalad linask ja haug.

Vaata ka seotud artiklit

EE 12, 2003