Tõrvand-Tellmann, Anna

Anna Tõrvand-Tellmann

Anna Tõrvand-Tellmann (aastani 1906 Anna M ä l k, 1906–21 Anna T e l l m a n n; 9. VIII 1880 Ülenurme, Tartumaa – 23. VIII 1953 Kirovi oblast), pedagoog, Juhan Tõrvandi abikaasa. Lõpetas 1899 Tartus Grassi tütarlastegümnaasiumi pedagoogikaklassi saksa keele, matemaatika- ja kodukooliõpetaja kutsega, 1913 Riias pedagoogilised kursused keskkooliõpetaja kutsega ja 1929 Viini ülikooli õigus- ja riigiteaduse osakonna. Töötas aastast 1902 Venemaal, Saksamaal, Lätis ja Eestis õpetajana. Asutas 1916 Tallinna 1. tütarlastegümnaasiumi ning oli aastani 1925 selle juhataja ja 1925–30 õpetaja. Asutas 1919 ka Tallinna 2. tütarlastegümnaasiumi ja oli selle juhataja. Töötas 1927–32 Riigi Kunsttööstuskooli saksa keele õpetajana, asutas 1932 Inglise Kolledži (Eesti esimene inglise keele süvaõppega kool) ja oli aastani 1940 selle juhataja. Kuulus Asutavasse Kogusse, oli Naiskodukaitse asutajaid (1925) ja selle Tallinna ringkonna esinaine ning organisatsioonii Kodutütred asutajaid (1932). Küüditati 1941 Siberisse.

EE 14; 2000