taaskasutus

taaskasutus, kasutatud esemete, seadmete ja muude toodete, nende jäätmete või nendes sisalduvate materjalide uuesti kasutusele võtmine. Taaskasutusega välditakse looduskeskkonna saastamist, piiratakse loodusvarade tarbimist ja jäätmete tekkimist, säästetakse energiat ja kujundatakse inimestes säästva arengu põhimõtteid. Taaskasutuse viisid on jäätmete ringlussevõtt, jäätmetest energia tootmine ja biokäitlus.

Taaskasutus on saatnud inimkonna arengut ilmselt ajast, kui inimene valmistas esimese tööriista. Tööstuslik areng ja industriaalühiskonna teke on taaskasutuse põhimõtete tähtsust vähendanud, kuid keskkonnateadliku maailmavaate arenedes tulevad need taas aina enam esile. Ilmselt ei ole toodangut, mille puhul taaskasutus oleks võimatu: aina enam pakutakse välja nutikaid ideid ja ootamatuid lahendusi. Kõige traditsioonilisemad taaskasutusmaterjalid igapäevaelus on näiteks metallid, puitkangas, paber jms.   

Loodud 2012