taimekaitse

taimekaitse, kultuurtaimede jt inimesele vajalike taimede kaitsmine taimekahjustajate (taimehaiguste ja -kahjurite, laiemas tähenduses ka umbrohtude) eest. Rakendadakse agrotehnilist, mehaanilist, füüsikalist ja keemilist tõrjet ning biotõrjet või mitmesuguseid tõrjevõtteid koos (kombineeritud tõrje).

VE, 2006