Tallinna 21. Kool

Tallinna 21. Kool on asutatud 1903. Koolis tegutsevad Tallinna poistekoor, lastekoorid, mudilas-, tütarlaste- ja kammerkoor, kunsti-, kirjakunsti-, näite-, draamaõpetus- ja väitlusring, tantsustuudio, arvutiõpetusring ja mitu teist huviala- ja aineringi. Tallinna 21. Kooli väljaannetena on ilmunud almanahhid Suleproovid (1958–73) ja Kultuurileht (1990–92) ning ajalehed Polt (1996–97) ja Lennuk (aastast 1998). 2010/11. õa oli koolis 1151 õpilast 84 õpetajat.

Direktoreid: Wilhelm (Villem) Johanson (1903–23), Enn Murdmaa (1923–41 ja 1944–46), Artur Tiki (1959–78), Olivia Laurik (1978–84), Arvo Tamsar (1985–97), Naida Toomingas (1997–2015), aastast 2015 Meelis Kond.

Ajalugu

Kool on kandnud mitut nime:

  • 1903–11 Tallinna II Kroonualgkool
  • 1911–17 Tallinna II Ühendatud Poeg- ja Tütarlaste Kroonualgkool
  • 1917–45 Tallinna Linna 21. Algkool
  • 1945–52 ja 1989–98 Tallinna 21. Keskkool ja 1952–89 Nikolai Gogoli nimeline Tallinna 21. Keskkool

1911 oli ta Tallinna suurim algkool (150 õpilast) ning 1933 Eesti suurim kool (1200 õpilast). 1917 sai õppekeeleks eesti keel. 1953 ühendati kooliga Tallinna Õpetajate Instituudi harjutuskool ja temast sai instituudi baaskool, ühtlasi viidi osa klasse üle Tallinna 3. 7-kassilisse Kooli. 1958 avati muusika ja 1961 inqlise keele süvaõppeklass, aastast 1988 on gümnaasiumis keele ja reaalainete, keele ja humanitaarainete süvaõppeklass, 2002 käivitus 10.-12. klassis valikainete süsteem. 2011/12. õa on gümnaasiumis reaal-loodusteaduste, humanitaar-sotsiaalteaduste ning süvaõpetusega inglise keele õppesuund.

Arhitekt Artur Perna projekteeritud neoklassitsistlik keldri- ja mansardkorrusega kivihoone on ehitatud 1922–23. Kõrge mansardkatus liidab liigendatud hoone skulptuurseks tervikuks. Peafassaadi dominandiks on aulat rõhutav joonia orderis pilastrite ja kõrgete akendega keskrisaliit, kõrgest paekivisoklist kasvab välja portaal, romantilisust lisavad I korruse kaar- ja hilisjuugendlikud ovaalaknad, Sisestruktuur on ratsionaalne, interjööri kujundavad peatrepp ja avarad vestibüülid. Aulat kaunistab neoklassitsistlik stukkornamentika. 1965 valmis kooli juurdeehitis ning 1967 ehitati võimla ja ujula (arhitekt Heili Härmson-Volberg). 2002–03 kooli renoveeriti (arhitekt Raul Järg) ning ehitati uus osa, õppetöö toimus sel ajal Tondiraba Keskkooli ja Liivalaia Gümnaasiumi ruumides.

Vilistlasi: Maarja-Liis Ilus, Merike Kelve, Eri Klas, Barbi Pilvre, Mart Saarsoo, Hagi Šein.

Kirjandus

  • N. V. Gogoli nim Tallinna 21. Keskkool. Tallinn, 1973
  • Tallinna 21. Keskkool. Tallinn, 1978
  • Tallinna 21. Keskkool 1903-93. Tallinn, 1993
  • Sada aastat koolikella. Tallinna 21. Kool 1903-2003. Tallinn, 2003

Entsüklopeedia Tallinn, 2004; muudetud 2011