Tamme, Lembit

Lembit Tamme

Lembit Tamme (29. V 1932 Rakvere), geodeet, tehnikakandidaat (1970, Leningrad). Lõpetas 1956 maakorraldusinsenerina Eesti Põllumajandusakadeemia. Töötanud Eesti Põllumajandusprojektis, 1966–72 ENSV Teaduste Akadeemia Füüsika ja Astronoomia Instituudi täheastronoomia sektori geodeesiarühmas, olnud 1972–91 Eesti Maaparandusprojekti peageodeet, 1990–99  Maa-ameti geodeesia- ja kartograafiaosakonna nõunik-osakonnajuhataja ja 1999–2005 geodeesia ja geoinformaatika osakonna kartograafia büroo peaspetsialist.

Uurinud ja juhtinud hüdrostaatilise nivelleerimise meetodi kasutamist endises NSV Liidus, sh Lääne-Eesti saarte sidumisel mandri kõrgusvõrguga, juurutanud distantssondeerimise ja raadiolokatsiooni viise maaparandusuuringutes. Olnud Eesti Vabariigi geodeesia-kartograafiateenistuse taasloojaid. Eesti Geodeetide Ühingu taasasutajaid. Eesti, Läti ja Leedu Geodeesiakomisjoni alaline liige.

Eesti NSV teeneline insener (1988). 

Töid

  • Hüdrostaatiline nivelleerimine.– Tähetorni kalender (XLIV aastakäik), 1968
  • Geodeesia ja kartograafia olukorrast Eestis. – Geodeet 1, 1991
  • Geodeesia-alasest tegevusest aastatel 1991–1996. –  Geodeet 15, 1998 
  • Eesti geodeetiline süsteem ja tasapinnalised ristkoordinaadid L-EST 92 ja L-EST 97. – Geodeet 29, 2004

Kirjandus

  • Lembit Tamme 65. – Geodeet, 1997, 13
  • Lembit Tamme 75. – Geodeet, 2007, 34   

EE 14, 2000; muudetud 2011