tank (merendus)

tank, ka tsistern (ingl tank), merenduses mahuti laeval magevee-, vedelkütuse- või õlivaru, ballastvee vm vedellasti hoidmiseks. Tankid on varustatud torustike ja seadmetega täitmiseks, tühjendamiseks, soojendamiseks (õli-, kütuse- ja lastitankid) ja pesemiseks (lastitankid) ning peil- ja õhutorudega.

Eristatakse sukel-, põhja-, parda-, sandeki-, kimmi- ja süvatanke.

MerLe, 1996