Tartu Kõrgem Muusikakool

Tartu Kõrgem Muusikakool, lühendatult TKM, 1925–27 Tartu Konservatoorium, 1919–40 Tartus tegutsenud muusikaõppeasutus. Tuntuim õppejõud oli Heino Eller, kelle kompositsiooniõpilased moodustasid nn Tartu koolkonna (Johannes Bleive, Alfred Karindi, Eduard Oja, Eduard Tubin).

EE 12, 2003