Tartu Veterinaariainstituut

Tartu Veterinaariainstituudi hoone

Tartu Veterinaariainstituut, Vene riigi vanim veterinaariakõrgkool. Asutati 1848 Tartu Veterinaariakoolina, Tartu Veterinaariainstituudiks nimetati 1873, samal aastal asutati tema juurde 3-aastase õppeajaga veterinaarvelskrite kool. Veterinaariakoolis ja -instituudis koolitati loomaarste ja kooli algaastail ka loomaarstiabilisi (lõpetas 2 lendu) ning anti veterinaariamagistrikraade. Peale veterinaaria eriainete õpetati ka loomakasvatust, põllumajandustehnoloogiat, rohumaakultuuri jms. Õppetöö toimus algul saksa keeles, 1883–93 asendati see järk-järgult vene keelega, mistõttu suurenes õppijate arv. Tartu Veterinaariainstituudis õpetas 1873. aastal 7 professorit, 3 dotsenti ja õpetatud rautussepp. Silmapaistvaimad õppejõud olid Peter Jessen, Friedrich Brauell, Friedrich Unterberger, Eižens Zemmers (Semmer) ja Woldemar Gutmann. Aastast 1900 tegutses Karl Happichi rajatud piimandusosakond, mille laboratooriumis valmistati piima ja koore hapendamise bakterikultuure ja korraldati bakterioloogia-, hügieeni- ja piimakeemiakursusi. 1906–17 ilmus 9 köidet instituudi uurimistöid. Tartu Veterinaariainstituut katkestas tegevuse 1918, kui osa varasid ja raamatukogu evakueeriti Saratovisse; avati uuesti 1919 Tartu Ülikooli loomaarstiteaduskonnana.

Loe täiendavalt artiklit Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.

EME 2, 2009 (A. Nõulik)