telefonside

telefonside, elekterside, mille puhul teade edastatakse inimkõnena juhtmete kaudu või raadio teel (raadiotelefon, sh mobiiltelefon). Telefoniühendused luuakse telefonijaamade kaudu, mis koos telefoniaparaatide ja sideliinidega moodutavad telefonivõrgu.

VE, 2006