Tiik, Leo

Leo Tiik (15. IX 1910 Tallinn – 16. VI 1996 Tartu), geograaf, kultuuri- ja majandusajaloolane, geograafiakandidaat (1958).

Lõpetas 1940 Tartu Ülikooli majandusteaduskonna (1939 täiendas end stipendiaadina Stockholmis). 1941 mobiliseeriti Punaarmeesse. Lõpetas 1943 Moskvas rahvamajandusinstituudi täienduskursuse, asus 1944 tööle Tallinnasse plaanikomisjoni, oli 1944–77 Tallinna Polütehnilise Instutuudi ja Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud (aastast 1965 dotsent, 1950–54 ühtlasi ENSV Teaduste Akadeemia Keskraamatukogu direktori kohusetäitja).

Uurinud arhiivinduse asjatundjana Tallinna ja Hiiumaa asustusajalugu, Vana-Pärnut, Soome lahe ja kogu Läänemere muistseid meresõiduteid, rannakaubanduse ning paberi ja lubja tootmise arengut, avaldanud kirjutisi looduskaitse, kultuuriloo ja toponüümika (eriti Hiiumaa kohanimede) alalt.

Oli meresõidukogemuse ja laiade merendusteadmistega purjesportlane

Töid

  • VanaTallinn. Ajaloolisgeograafiline käsitlus linna tekkimisest ja kujunemisest (1958, käsikiri)
  • Tallinna gildidest ja nende kinnistuist. – Tartu Riikliku Ülikooli toimetised  70, Tartu, 1958
  • Väikese purje all mööda Läänemere randu. – Merevaigurannikult vulkaanidemaale (1965)
  • Vana-Pärnu kinnisturaamat 1451–1599 (1984)

Kirjandus

  • U. Mereste. Mitmekülgsete huvidega silmapaistev majandusgeograaf. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 1970. Tallinn, 1972
  • R. Mällo. Leo Tiik 75. – Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat 23. Tallinn, 1989
  • R. Mällo. Geograaf ja ajaloolane Leo Tiik. – Kleio 4, 1995, lk 44
  • Leo Tiik [koostanud Ott Kurs; toimetajad Ott Kurs ja Taavi Pae], Tartu, 2010

EE 14, 2000; muudetud 2011