topograafilised leppemärgid

Topograafilisi leppemärke

topograafilised leppemärgid, graafilised tähistused, mille abil näidatakse topograafilisel kaardil maastikuelementide asukoht, suurus ja liik.

Eristatakse joon- (teid, elektriliine, gaasitrasse), pind- (veekogusid, hoonestusalasid, taimkatte piirjooni) ja punktobjekte (maste, tuletorne, hooneid) kujutavaid topograafilisi tingmärke.

Mõõtkavatud topograafilised tingmärgid näitavad ainult objekti liiki (joon- ja punktobjektide puhul), rnõõtkavalised ka selle suurust (pindobjektide puhul).

Topograafilisel kaardil on topograafilised tingmärgid peamiselt musta värvi, veekogu sinine, metsa taust on roheline, pinnamoe taust pruun.

EE 9, 1996