Treffner, Konstantin

Konstatin Treffner

Konstantin Edmund Treffner (13. X 1885 Koorküla vald – 9. XII 1978 Tallinn), kooli- ja haridustegelane, Hugo Treffneri lellepoja pojapoeg, Ella Treffneri abikaasa. Lõpetas 1905 Treffneri gümnaasiumi ja sooritas koduõpetajaeksami. 1917 lõpetas vabakuulajana Tartu ülikooli füüsika-matemaatikateaduskonna. Oli 1906–13 Treffneri gümnaasiumis õpetaja ja kasvataja ning 1917–40 direktor, pärast vallandamist töötas 1940–50 Tallinna 7. keskkoolis, 1950–59 Tallinna Kalandustehnikumis ning 1952–59 ühtlasi Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikumis matemaatikaõpetajana. Oli 1919–20 haridusminister, edaspidi riikliku küpsus- ja täienduseksamite komitee juhataja. Eesti Kooliõpetajate Keskliidu (hiljem Eesti Õpetajate Liit), Tartu Pedagoogilise Seltsi ning teiste õpetajate organisatsioonide asutajaid, kuulus ka nende juhtkonda; esindas Eesti Kooliõpetajate Keskliitu 1917 ülevenemaalisel õpetajate kongressil. Aastani 1923 Eesti skautide peavanem, 1921–30 ajalehe Eesti Skaut ja 1926–27 ajakirja Tõusmed vastutav toimetaja. Kirjutanud matemaatikaõpikuid. – Treffneri gümnaasiumi direktorina võttis igal aastal 7–8 maalt pärit noormeest kooli ilma eksamiteta. Pööras suurt tähelepanu õpilaste arendamisele huviringides, pidas oluliseks käitumiskultuuri. Abistas vaesemaid õpilasi majanduslikult.

Töid

  • Elavad arvud I-IV (1924–29)

Kirjandus

  • Treffoonia 1883–1978. New York, 1977
  • Treffoonia 110. Tartu, 1994

EE 14, 2000; EKBL, 1998 (A. Mets)