trollibuss

trollibuss, troll, kontaktjuhtmete ja vooluvõtturi kaudu toidetav rööpmeta tänavamootorsõiduk. Alalistoitepinge on 500–800 V.

VE, 2006