Trooja hobune

Trooja hobune, Kreeka mütoloogias tohutu suur seest õõnes puuhobune, mille Odysseus laskis ehitada Trooja sõja ajal, et kavalusega Troojat vallutada. Odysseus ja vapraimad ülikud peitusid hobusesse, teised sõdalased saadeti Trooja alt merele. Laagrisse jäi üksainus kreeklane Sinon, kes veenis troojalasi hobust kui ohvriandi kindlusesse viima. Preester Laokoon soovitas troojalastel hobuse kohe hävitada, kuid Poseidoni saadetud kaks suurt meremadu kägistasid seejärel preestri ja tema mõlemad pojad. Hirmunud troojalased vedasid hobuse linna. Öösel väljusid kreeklased hobusest, avasid linnaväravad ning merelt naasnud sõjavägi purustas hommikuks Trooja.  

  • Infotehnoloogias arvutiprogrammi peidetud iseseisev osa, mis täidab mingit varjatud ülesannet, nt avab kaitsesüsteemi, muudab etteantud algoritmi kohaselt andmeid.

EE 9, 1996; VE, 2006