tsütoplasma

tsütoplasma, raku elusaine, ümbritseb tuuma. Tsütoplasma moodustavad põhitsütoplasma, organellid ja sisaldised.

VE, 2006