Tsolgo järved

Tsolgo järved asuvad Ugandi lavamaal umbes 10 km Võrust kirdes. Loode–kagu-sihilisse aheljärvestikku kuuluvad (loodest loetletuna) Lauga, Karsna, Pille, Anne-, Must-, Kõver- ja Pikkjärv. Tsolgo järved on tekkinud arvatavaasti vanas mattunud ürgorus jääpankade sulamislohkudesse (söllidesse), seda näitab järvede suur sügavus. Elustikus on mitu haruldust, eriti Karsna järves (järv-lahnarohi (looduskaitse II kaitsekategooria), mõru vesipipar, mitu haruldast selgrootut). Karsna ja Pikkjärv on vähetoitelised, Lauga segatoiteline, teised järved on pehmeveelised ja rohketoitelised. Põhilised kalad särg, ahven, haug ja latikas.

EE 12, 2003