tulu

tulu, 1. majandusüksusele tema tegevuse tulemusena laekunud raha, millest kaetakse väljaminekud (kulud, maksud ja kaod); tulu ülejääk moodustab kasumi. – 2. tulumaksuga maksustatav sissetuleku osa.

VE, 2006