tunneliefekt

tunneliefekt, mikroosakese läbiminek potentsiaalibarjäärist juhul, kui selle kõrgus on suurem kui osakese koguenergia (nt külm- ehk autoemissioon).

VE, 2006