Uexkülli Keskus

Uexkülli Keskus, [üks-], õieti Jakob von Uexkülli Keskus, Eesti Looduseuurijate Seltsi (ELUS) haruühing, on sektsiooni õigustes; asutatud 1993, välja kasvanud ELUS-i teoreetilise bioloogia sektsioonist. Tegeleb bioloogia filosoofiliste probleemidega, käsitledes neid peamiselt humanitaarteaduslikust küljest. Korraldab J. von Uexkülli teadusliku pärandi uurimist, tema arhiivi loomist ja kirjutiste trükkimist. Peab teoreetilise bioloogia augustisessioone ja koos teoreetilise bioloogia sektsiooniga kevadkoole. Korraldanud koos Tartu Ülikooli semiootikutega rahvusvahelise biosemiootikaseminari „Jakob von Uexküll and Living Environments”. Trükis on ilmunud teosed „Oma maa vaim” (2000) ja koostöös Eesti Kirjanduse Seltsiga „Tekst ja loodus” (2000). Uexkülli Keskus paikneb ELUS-i majas, tema tööd on juhtinud Ants Aader, Toomas Trapido, Timo Maran, Siim Vatalin ja Riin Magnus.

EE 12, 2003; muudetud 2011