uiguurid

uiguurid, Loode-Hiinas Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas ja selle naaberalal Kesk-Aasias elav turgi rahvas, usundilt sunniidid.

Nimetus uiguurid võeti seniste paikkondlike nimetuste – kašgarlõk, jarkendlõk jmt – asemele üldnimetuseks 1921. Uiguuride esivanemad rajasid 8. sajandi keskel Põhja-Hiina ja Mongoolia alal hiiglasliku riigi, mille kirgiisid 840 purustasid. 19. sajandil põgenes uiguure hiina feodaalide rõhumise eest Kesk-Aasiasse. Uiguuride põhielatusala on niisutuspõllundus.

Arv (2006) 9,7 miljonit, sellest Hiinas (1992) 7 505 000, Kesk-Aasias ja Kasahstanis 185 000.

EE 10, 1998; VE, 2006