Võrtsjärve limnoloogiakeskus

Võrtsjärve limnoloogiajaama uurmislaev Bioloog

Võrtsjärve limnoloogiakeskus, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi limnoloogiakeskus, aastani 2005 Eesti Põllumajandusülikooli zooloogia ja botaanika instituudi Võrtsjärve limnoloogiajaam. Asutatud 1954, praegune peahoone valmis 1963. Keskuse tegevuses on kolm suunda: alusuuringud, rakendusuuringud ning õppetöö ja nõustamine. Põhiliselt uuritakse (nii kodus kui ka välismaal) kompleksselt järvede seisundit ning veekogu toitumisahela lülisid ja nendevahelisi seoseid. 2001 moodustati rakendushüdrobioloogia õppetool (juhataja Ingmar Ott). Ilmunud on mitu monograafiat, sh „Eesti järved” (1968), „Võrtsjärv” (1973), „Eesti NSV järved ja nende kaitse” (Aare Mäemets, 1977), „Eesti NSV kalad” (Neeme Mikelsaar, 1984), „Eesti väikejärvede eripära ja muutused” (Ingmar Ott, Toomas Kõiv, 1999), 3-osaline sari „Lake Peipsi” (1999–2001) ja „Võrtsjärv” (2003).

Võrtsjärve limnoloogiajaama juhatajad
1961–81 Neeme Mikelsaar
1981–91 Henn Haberman
1991–2001 Ingmar Ott
2001– Ain Järvalt

   

EE 12, 2003; muudetud 2011