Võru kirjakeel

„Võru-Eesti sõnaraamat”

Võru kirjakeel, võro kirjakeel, ka võro-seto kirjakeel, alates 1980. aastate II poolest viljeldav, Võru murdele toetuv kirjakeel. 1990. aastatel loodi võru kirjakeele ortograafia, kus näiteks kõrisulghäälikut tähistab q ja kõrget õ-d y. On tehtud katseid luua ühtseid keelenorme ning kujunenud on võru kirjandus. On koostatud õpikuid ja teatmekirjandust.

Aastast 2000 ilmub võrukeelne ajaleht Uma Leht.

Võru kirjakeele arendamise keskus on Võru Instituut.

Võru-Eesti sõnaraamatu tekstinäide

  

Kirjandus

  • Sulev Iva (Jüvä Sullõv). Võru-eesti sõnaraamat. Võru, 2002

EE 12, 2003