Vaga, August

August Vaga

August Vaga (15. III 1893 Kehra – 11. XII 1960 Tartu), botaanik, Alfred Waga ja Voldemar Vaga vend, bioloogiadoktor (1940), ENSV Teaduste Akadeemia akadeemik (1954). Lõpetas 1923 Tartu Ülikooli. Oli aastani 1931 kooliõpetaja. Töötas 1931–60 Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) taimesüstemaatika ja geobotaanika kateedris (1945–56 kateedri juhataja ja botaanikaaia direktor, aastast 1946 professor), oli 1947–52 ühtlasi ENSV Teaduste Akadeemia bioloogia instituudi direktori asetäitja ja botaanikasektori juhataja, 1946–50 TRÜ matemaatika-loodusteaduskonna dekaan. Uurimisvaldkond: taimeanatoomia, fütotsönoloogia, taime- ja seeneriigi fülogenees ja taimesüstemaatika. Tegeles botaanika ajaloo ja keeleküsimustega. Algatas botaanika oskussõnastiku koostamise ja „Eesti NSV floora” väljaandmise, kirjutas mitu I–III köite osa. Avaldas õpikuid (esimese 1931), käsiraamatuid ja aimekirjutisi. Teda peetakse Eesti selleaegse botaanilise uurimistöö suunanäitajaks. Oli Üleliidulise Botaanika Seltsi juhatuse liige, 1935–40 Eesti Loodusuurijate Seltsi botaanikasektsiooni abiesimees ja 1947–50 esimees, aastast 1960 seltsi auliige. Eesti NSV riiklik preemia 1985 (postuumselt). ENSV Teaduste Akadeemia zooloogia ja botaanika instituut on andnud temanimelist preemiat. Luual on aretatud temanimeline iluõunapuu sort 'Professor August Vaga'.

Töid

 • Botaanika õpperaamat keskkoolidele (1931)
 • Botaanika I–II (1937)
 • Taimeriigist I–II (1938)
 • Fütotsönoloogia küsimusi (1940)
 • Eostaimede süsteemi kujunemiskäik ja praegused probleemid (1946)
 • Üldine botaanika I (1947)
 • Akadeemik A. Grossheim ja tema uus õistaimede süsteem (1950)

Kirjandus

 • K. Eichwald, H. Trass. Professor August Vaga elu ja looming
 • August Vaga. – Zooloogia ja Botaanika Instituut 1947–1997. Tartu, 1997
 • Ü. Lepik. August Vaga. – Tartu Ülikool minu elus. Tartu, 1998, lk 46
 • August Vaga. – Eesti aianduse biograafiline leksikon. Tallinn, 1998
 • M. Laane. Vaga lugu. – Eesti Loodus 12, 2008, lk 45–47

EE 14, 2000; muudetud 2011