Valgehord

Valgehord, Kuldhordi läänepoolne osa, mida valitsesid Džutši vanem poeg Batu-khaan ja tema järglased. Kuldhordi idapoolset osa valitses Džutši noorem poeg Orda (surnud 1280). 14. sajandil hakkas Kuldhord, mis alguses oli olnud kogu Džutši ulussi nimi, tähendama ainult Valgehordi. 15. sajandil lagunes Valgehord mitmeks väiksemaks riigiks (Suurhord, Nogai hord ning Usbeki, Kassimovi, Krimmi, Kaasani ja Siberi khaaniriik).

EE 10, 1998