valguskaabel

valguskaabel, optiline kaabel, kiudoptiline kaabel, ühest või mitmest valgusjuhtmest (soonest) ning tugevdavatest ja kaitsvatest elementidest koosnev sidekaabel. Valguskaabliliinid on koos satelliitsideliinidega suurima läbilaskevõimega (10 GB/sühe soone kohta, mõnisada soont ühes kaablis) sidemagistraalid, nende kaudu edastatakse telefonikõnesid, tele- ja raadioprogramme ning automaatikasignaale ja luuakse globaalseid andmesidevõrke, nad on häirekindlad. Valguskaablid võeti kasutusele1970. aastail. Eesti maakondi ühendav valguskaabelbaasvõrk valmis 1997.

VE, 2006