vegetatsiooniperiood

vegetatsiooniperiood, ajavahemik, mille vältel taimed kasvavad ja arenevad. Parasvöötmes kestab vegetatsiooniperiood kevadiste öökülmade lõppemisest esimeste sügiseste öökülmadeni, troopikas ja lähistroopikas on vegetatsiooniperioodi kestus väga varieeruv.

VE, 2006