Veldre, Ivar

Ivar Veldre (10. III 1931 Tartu – 19. III 2009 Tartu), ihtüoloog ja hüdrobioloog, bioloogiakandidaat (1959). Lõpetas 1953 bioloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Oli aastast 1957 Eesti NSV Kalatööstuse Valitsuse ihtüoloogialabori (ja selle järglasasutuste) vanemteadur (1963–71 juhataja), 1984–92 kirjastuse Valgus toimetaja. Uurimusi aerjalaliste ning kilu arengu, eluviisi ja arvukuse muutumise kohta (koostanud püügiennustusi). Oli Eesti tuntuimaid bridžiteoreetikuid. Tõlkinud looduseteemalisi populaarteaduslikke raamatuid (inglise keelest).

Töid

  • Eesti NSV vabaltelavad aerjalalised (Eucopepoda) (2 köidet, 1956, koos A. Mäemetsaga)
  • Elu Läänemeres (1963, koos A. Järveküljega)
  • Tähtsamate töönduskalade bioloogiast (1977)
  • Kilu (1986, soome keeles 1990)
  • Bridž. Põhimõisted ja pakkumissüsteemid (1992)
  • Koduveini tegemine (1996)

EE 14, 2000; muudetud 2011