viburseened

viburseened (Chytridiomycota), seente hõimkond; umbes 800, Eestis 22 liiki. Viburseentel on viburite varal liikuvad rändeosed. Hõimkonnas on saprotroofe ja nugiseeni.

VE, 2006