Villand, Leo

Leo Villand (26. IV 1928 Tallinn – 12. IX 2010 Tallinn), pedagoog, pedagoogikateadlane, pedagoogikakandidaat (1967). Lõpetas 1956 Tallinna Pedagoogilise Instituudi eesti keele ja kirjanduse erialal. Olnud 1949–50 ja 1954–67 mitmel pool õpetaja, 1960–81 Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi teadur ja asedirektor (aastast 1970 dotsent), 1981–84 Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolijuhtide täiendusteaduskonna dekaan, aastast 1984 Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti kirjanduse ja kultuuriteooria õppejõud. Uurinud kirjandi- ja kirjandusõpetuse metoodikat ja eesti kultuurilugu, koostanud õpikuid ja metoodikaid. Eesti NSV teeneline õpetaja (1976).

Töid

  • Sõnastusvigade liigid ja ravi (1966)
  • Kirjandiõpetuse teooria ja praktika (1975)
  • Stiilii vaatlusi kirjandustunnis (1978)
  • Eesti kirjanduse lätteil (1995)
  • Tere Eestimaa! [Eesti keele audiovideokursus.] (2001, koos V. Jalakase, I. Davidjantsi jt-ga)

EE 14, 2000; muudetud 2011