vints

vints, seade, mida kasutatakse lasti teisaldamiseks trossi või keti abil, seda harilikult trumlile kerides. Kasutatakse paljudes masinates (kraanades, rammides) või iseseisvalt.

VE, 2006