vired

vired, vooluvee, lainetuse või tuule kujundatud sirged või looklevad, enam-vähem rööpsed madalad vallikesed pudedate setete (liiva, aleuriidi) pinnal. Vallikeste pealtvoolusenõlv on harilikult laugem kui altvoolusenõlv, nad liituvad kohati omavahel või hargnevad ja asetsevad veevoolu, lainetuse või tuule (vastavalt voolu-, laine- ja tuuleviredd) suunaga valdavalt risti. Settekivimite kihipindadel olevad kivistunud või pudedaisse setteisse mattunud vired on läbilõikes nähtavad virgmärkidena, mis aitavad selgitada piirkonna endisaegseid loodusolusid (näiteks voolu või tuule suunda ja tugevust sette kuhjumise ajal).

EE 10, 1998