virts

virts, loomade väljaheidete vedel osa, milles on sõnniku käärimisel sõnnikust väljaimbunud vede­likke. Virtsa tekib põhiliselt veiste ja sigade pidamisel. Looduse reostuse vältimiseks tuleb ehitada virtsahoidlad, virtsa sidumiseks kasutatakse allapanumaterjale. Virts on kiiretoimeline lämmastik-kaaliumväetis, mis sobib kõikide kultuuride väetamiseks. Rohumaade väeta­misel tuleks virtsa lahjendada veega vahekorras 1 : 2.

EME 2, 2009