Wallace, Alfred

Alfred Wallace [uolis] (1823–1913), Inglise loodusteadlane. Uurimusi zoogeograafia alalt, käsitles polümorfismi ja sugulist isolatsiooni. Jõudis 1858 Charles Darwinist sõltumatult loodusliku valiku ideeni.

VE, 2006