• elektronseadis
  elektronseadisseadis, mis põhineb ainult elektronide või elektronide ja ioonide liikumisel ning kontsentratsiooni muutumisel vaakumis, gaasis, tahkes aines, plasmas või vedelikus (nt elektrovaakum- ja pooljuhtseadis)
 • stabilitron
  stabilitron, elektronseadis, mille pinge sõltub teda läbivast voolust vähe
 • magnetron
  magnetron, ülikõrgsageduslike elektrivõnkumiste tekitamise elektronseadis, kasutatakse näiteks mikrolaineahjus, radareis
 • diood
  diood, ühesuunalise elektrijuhtivuse ja kahe elektroodiga elektronseadis – elektrovaakumdiood (näiteks alaldusdiood – kenotron) ja pooljuhtdiood
 • fotoelement
  fotoelement, valgusenergiat elektrienergiaks muundav elektronseadis (nt fototakisti ja ventiilfotoelement)
 • pooljuhtseadis
  pooljuhtseadis, pooljuhis esinevatel elektrinähtustel põhinev elektronseadis (näiteks pooljuhtdiood ja -laser, transistor)
 • analoogdigitaalmuundur
  analoogdigitaalmuundur, elektronseadis või selle osa, mis muundab pideva, näiteks mikrofonist lähedaltuva helisignaali arvutiga töödeldavaks kahendkoodijadaks
 • digitaalanaloogmuundur
  digitaalanaloogmuundur, elektronseadis või selle osa, mis muudab näiteks arvutist lähtuva kahendkoodijada pidevaks, muutuva pingega signaaliks, mis tüürib näiteks helivõimendit
 • CCD-seade
  CCD-seade (seadis’), digitaalses fotoaparaadis ning tele- ja videokaameras kasutatav plaadikujuline elektronseadis, millele (filmi asemel) tekitatakse kujutis
 • summuti
  seadis, mis vähendab aparaadi, mõõteriista vms inertsi põhjustatud võnkumist tasakaaluasendi ümber.
 • magnet
  magnet, magnetvälja tekitav keha või seadis (näiteks elektro- ja püsimagnet)
 • induktsioonpool
  induktsioonpool, sädeinduktor, katkestist ja lihtsast trafost koosnev seadis, mis muundab alalisvoolu kõrgepingevahelduvvooluks
 • multiplikaator
  multiplikaator, mingi toime või efekti mitmekordistamiseks või mõju suurendamiseks kasutatav seadis või aparaat
 • regulaator
  regulaator, millegi (näiteks helitugevuse) vajalikul viisil muutmise seadis
 • tsentrifugaalregulaator
  tsentrifugaalregulaator, seadis, mis tsentrifugaaljõu abil hoiab masina- või aparaadiosade kiiruse ettenähtud piirides
 • puhver
  puhver, löökide leevendamise seadis
 • amortisaator
  amortisaator, tõugete ja võnkumise eest kaitsev, äkiliste koormiste mõju leevendav seadis
 • särimõõdik
  särimõõdik, eksponomeeter, fotoaparaati või filmikaamerasse sisseehitatud seadis või omaette riist, millega mõõdetakse säritust
 • pessaar
  pessaar, emakarõngas, seadis, mida kasutatakse väärasendis emaka õiges asendis hoidmiseks või raseduse vältimiseks
 • krüotron
  krüotron, seadis, mis põhineb madalal temperatuuril tekkiva ülijuhtivuse kadumisel magnetvälja toimel
 • loogikaelement
  loogikaelement, seadis või lülitus, mis teostab mõnd elementaarset loogikatehet, näiteks disjunktsiooni ( VÕI-element)
 • katik
  fotoaparaadi seadis, mis on mõeldud filmi vm fotomaterjali vajaliku kestusega säritamiseks.
 • siiber
  seadis, millega reguleeritakse vedeliku, auru, gaasi või puistmaterjali voolu torustikus.
 • pöör
  pöör, vändaga pööratav võll (trummel), millele keritava köie vaba otsa külge kinnitatakse koormis; koormiste tõstmise lihtsaim seadis
 • aatomilaser
  aatomilaser, seadis, mis kiirgab koherentsete Broglie’ lainetega (mateerialainetega) aatomite kimpe, milles kõik aatomid on samas kvantseisundis