Õpetajate Leht

Õpetajate Lehe päismik

Õpetajate Lehe toimetajaid
1959–75 Lembit Siimaste
1975–81 Aleksander Sepp
1982–93 Juhan Sepp
1975–92 Helgi Roots (tegevtoimetaja)
1993– Tiia Penjam (peatoimetaja)

Õpetajate Leht, õpetajate häälekandja, nädalaleht; ilmub Tallinnas aastast 1930. Asutati eraalgatuslikult õpetajate kutsehuvide kaitseks, toetas Eesti Õpetajate Liidu võitlust demokraatliku kooli eest. 1933–40 ilmus Ühistegeliku Kirjastusühingu Õpetaja väljaandel. Vastutav toimetaja oli 1930–34 Aleksei Janson ja 1935–40 Valter Horm, tegevtoimetaja ja väljaandja 1930–32 Julius Elango. Lisana ilmus 1928–39 Õpetaja tähtraamat ning 1933–40 kaasandena lehe tellijatele Kooliuuenduslane. 1940–41 ja 1945–89 kandis leht nime Nõukogude Õpetaja, praegune nimi taas aastast 1989. Õpetajate Lehel on ilmunud mitmesuguseid temaatilisi lisasid. Trükiarv 1971. aastal keskmiselt 12 000 ja 2011. aastal keskmiselt 3000. Väljaandja AS Kultuurileht.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011