Karksi maastikukaitseala

Karksi ürgorg paisjärvega

Karksi maasitkukaitseala, ka Karksi ürgoru kaitseala, asub Viljandi maakonnas Karksi vallas Karksi, Kõvaküla, Ainja, Polli ja Univere külas ning Karksi-Nuia linnas, pindala 225,6 ha. Moodustatud 1964 Karksi–Halliste ürgoru kaitseks.

Karksi maastikukaitseala kaitse-eesmärk on Halliste ehk Karksi ürgoru maastiku, allikate ja allikasoode, jõgede ja ojade ning oosidel ja moreenkuhjatistel kasvavate okasmetsade kaitse. Lisaks on kaitse-eesmärk rekreatsioonivõimaluste tagamine. Alal kaitstakse ka ohustatud ja haruldasi taime- ja loomaliike ning nende elupaikasid, kaitse-eesmärgiks olevad liigid on kollane kivirik, eesti soojumikas, harilik käoraamat, sooneiuvaip, kuradi sõrmkäpp ja kahkjaspunane sõrmkäpp.

Maastikukaitseala keskmeks on Halliste jõe ürgorg ja sealsed paisjärved: kiriku kõrval on Linnaveske paisjärv ning sellest 100 meetrit alamal Karksi paisjärv (20 ha, sügavus kuni 7 m; esimene järk valmis 1973, teine 1978). Ürgorg on Karksi-Nuia kohal järsuveeruline ja sügav (kuni 32 m) ning pakub kauneid maastikuvaateid. Ürgoru laius on 400–800 meetrit, selle nõlvad on allikalised ning 30–35-kraadise kaldega.

Kogu piirkonnal on oluline puhke-ja kultuurilis-ajalooline väärtus. Kaitsealale jäävad Karksi ordulinnuse varemed, Karksi Põrguhaud ja Karksi Põrguallikad on andnud alust paljudele muistenditele ja uskumustele. Karksi paljand ja koobas ning Põrguallikad on ürglooduse objektid. Alal on terviserada ning Karksi paisjärve ääres puhke- ja supluskohad.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2013