Aela maastikukaitseala

Aela maastikukaitseala asub Harjumaal Kõue vallas Kadja ja Nutu küla ning Raplamaal Kaiu vallas Aela, Kuimetsa, Põlliku, Suurekivi, Tolla, Toomja, Vana-Kaiu ja Vaopere küla maadel kolme lahustükina; pindala 3642,7 ha. Asutatud 1981 Aela-Viirika sookaitsealana, kaitseala on praeguste piiride, staatuse ja kaitse-eeskirjaga aastast 2007. Maastikukaitseala eesmärgiks on kaitsta ulatuslikku soostikku, ümbritsevaid kooslusi, maastikke ja  kaitsealuseid liike. Soostik on tekkinud järve kinnikasvamisel, rabalaamasid eraldavad madalsooribad ja rohked mineraalmaasaared. Viirika raba ilmestavad laugaste labürindid. Aela rabas on peale laugastike ka kaks järve: Kadja jäänukjärv (13,4 ha, sügavus umbes 1 m), millest algab Atla jõgi (33 km), ja raba arenedes tekkinud Aela järv ehk Aeljärv (9,8 ha, sügavus umbes 2,5 m).

   

 

EE 12, 2003; muudetud 2011