afrikanistika

afrikanistika, Aafrika rahvaste keeli, ajalugu ja kultuuri uuriv teadus.

VE, 2006