alkeen

alkeen, olefiin, molekulis üht kaksiksidet sisaldav küllastumata atsükliline süsivesinik, mille üldvalem on CnH2n (nt eteen C2H4).

VE, 2006