alliteratsioon

alliteratsioon, kirjanduses algriim, sama kaashääliku kordumine värsis või lauses kahe või enama sõna alguses, sageli koos assonantsiga (Mõistke, mõistke, mehed noored).

VE, 2006