alusharidus

alusharidus, koolieelses lasteasutuses (hrl lasteaias) omandatav haridus; peamised alushariduse valdkonnad on keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika ning liikumine.

VE, 2006