Ambla

Vabadussõja mälestussammas taasavati 23. VI 1990

Ambla, alevik ja samanimelise valla keskus, asub Ambla jõe ülemjooksul, 12 km Tapast edelas Pärnu–Rakvere maantee lähedal Tamsalu tee ääres; 299 elanikku (2011; 358 el, 2000).

Tegutsevad OÜ Latter NT (peamiselt lautade sisustamine põllumajandustehnikaga).

Lasteaed-põhikool (2002/03. õa 105, 2009/10. õa 58 õpilast; asutatud 1874 kihelkonnakoolina, 1950–85 keskkool), kultuurikeskus, raamatukogu, noortekeskus ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja kirik, kirikaias on Vabadussõjas langenute mälestussammas (kujur Anton Starkopf, 1925, lõhutud 1949, taastatud 1990).

Ajalugu

Teeristmel olnud küla kujunes kihelkonnakeskuseks ja 19. sajandi lõpus käsitööliste alevikuks; 1945–79 oli Ambla alev. 

Ambla aleviku vaade 1931. aastal

Ambla koolimaja 1920. aastatel

   

EE 12, 2003; muudetud 2014