Annusson, Jüri

Jüri Annusson (11. VII 1884 Enge vald – 1965 USA), keemik, haridustegelane ja poliitik. Lõpetas 1910 keemiaerialal Tartu ülikooli loodusteaduskonna. Töötas 1912–18 Tallinna koolides, oli Eesti Kooliõpetajate Keskliidu (asutatud 1917 Rakveres, hilisem Eesti Õpetajate Liit) aseesimees ja 1919–22 esimees. Tema algatusel loodi 1917 Tallinna Rahvaülikool ning asutati Rahvaülikoolide Selts (sai esimeheks). Oli 1919–20 Riigi Kesklaboratooriumi juhataja ja I Riigikogu liige, 1920–21 haridusminister, 1919–26 Tallinna Tehnikumi õppejõud, 1924–26 ka Riikliku Katsekoja osakonnajuhataja. Tegutses agaralt Eesti kooliuuenduse, õpetajate organisatsioonide ja välisharidustöö alal (taotles 1917 eesti keele tunnustamist õppekeelena), kuulus 1919 ajakirja Kasvatus toimetusse, oli 1921 selle peatoimetaja. Asutas Eesti Haridusliidu ja oli 1923–25 selle esimees. Elas 1926–37 USA-s, algul oli Eesti Vabariigi konsul (New Yorgis), hiljem töötas eraettevõttes keemikuna. Algatas Ameerika eestlaste kongressi mõtte; I kongress toimus 1933 New Yorgis (Annusson oli selle juhataja), 1933–37 oli Annusson sellel kogressil asutatud Ameerika Eesti Liidu president. Ta asutas ka New Yorgi Eesti Haridusseltsi kooli ja juhatas seda. Kuulus ajakirja Meie Tee toimetusse. 1937–44 elas Eestis. 1938–40 uuris Loodusvarade Instituudis põlevkivi, 1938–44 oli Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ning 1942–44 Tööstuslike Uurimiste Instituudi direktor. Lahkus Eestist 1944. Oli 1946 Hamburgis ja Pinnebergis Balti ülikooli orgaanilise keemia õppejõud, hiljem siirdus USA-sse.

Töid

  • Igapäevane keemia (1913)
  • Vana ja uus (1920)
  • Anorgaaniline keemia I–II (1921)
  • Tehniline keemia I (1927)

Kirjandus

  • Eesti teadlased väljapool kodumaad . Stockholm, 1984
  • V. Horm. Jüri Annusson – teerajaja meie emakeelsele ühtluskoolile ja vabadusharidustööle. – Haridus 1990, 7

EKBL, 1998 (H. Muoni); ETeadBL, 2000 (V. Mägi); EE 12, 2003; muudetud 2011