arengumaad

arengumaad, riigid, kus on suhteliselt väike rahvatulu, suur hankiva tööstuse ja esmase töötlemise osatähtsus ning madal elatustase. Vaata ka arenenud maad.

VE, 2006