August Kitzbergi nimeline Gümnaasium

August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, asub Viljandimaal Karksi vallas Karksi-Nuia linnas.

Koolis on humanitaar-, reaal- ja spordisuund, tegutsevad näitering, rahvatantsurühmad, poistekoor, laste- ja mudilaskoor ning elekroonikaring; populaarne on sport, tegutseb korvapalliring.

2011/12. õa oli koolis 358 õpilast (sh gümnaasiumis 66) ja 37 õpetajat (2007/6 õa vastavalt 471, 111 ja 43). Direktor Jaak Israel.

Praegune koolimaja valmis 1960 (renoveeriti 2008), 1982 valmisid võimla ja ujula.

Koolijuhatajad ja direktorid: Friedrich Saebelman (1847–64), Georg Rosenberg (seenior; 1864–93), Markus Lukas (1893–1919), Paul Mitt (1919–20), Markus Lukas (1920–30), Arnold Pärt (1930–45), Juhan Arraste (1945–47), Anton Saarend (1947–50), Robert Meister (1950–67), Margus Mõisavald (1967–72), Endel Lepik (1972–99), Kalle Vister (1999–2009).

Ajalugu

1688. aastast on teateid koolihariduse andmisest Karksi piirkonnas, 1724 asutati Karksi kiriku juurde köstri ametikoht. 1840 asutati Karksi kolmeklassiline vallakool, mis 1855. aastast töötas Nuia asulas valminud koolihoones. 1864 avati Nuial Karksi-Halliste kihelkonnakool (alustas Hallistes, esimene hoone valmis 1873, uus hoone 1891). 1847 asutati Nuias õigeusu kihelkonnakool, oma koolihoone valmis 1892. 1919 ühendati kaks esimest Nuia 6-klassiliseks algkooliks, mis 1940 ja aastast 1945 tegutses Nuia mittetäieliku keskkoolina ja aastast 1951 Nuia 7-aastase koolina. 1957 reorganiseeriti Nuia keskkooliks, millel 1960 valmis uus koolihoone (1979 ehitati juurde 2 õppekorpust, 1982 valmis võimla ning ujula). 1986/87. õa oli koolis 852 õpilast ja 30 klassikomplekti. 1995 kuni 1. IX 2008 kandis kool nime Karksi-Nuia Gümnaasium.

1873 valminud koolihoone (nn Luuka maja)

1892 valminud õigeusu kihelkonnakooli hoone

1960 valminud koolihoone (1966)

Loodud 2013