biokeemia

biokeemia, bioloogia ja keemia piiriteadus, käsitleb organismide ja nende elutegevuse saaduste keemilist koostist ning ainevahetuses toimuvaid keemilisi muundumisreaktsioone.

VE, 2006