ainevahetus

ainevahetus, metabolism, biokeemiliste protsesside kogum, mis võimaldab organismi kasvamist, säilimist, uuenemist ja paljunemist ning mille kaudu ta seostub keskkonnaga. Ainevahetus on elu tähtsaimaid tunnuseid. Ainevahetuses kulgevad üheaegselt anabolism, milles toitainete omastamise ehk assimilatsiooni tulemusena moodustuvad organismi koostisosad, ja katabolism, milles koostisosade lagundamise ehk dissimilatsiooni kaudu tekivad ainevahetuse jääkained. Taimed kasutavad keha ehitamiseks süsinikdioksiidi (CO2), vett (H2O), ammoniaaki (NH3) ja mineraalsooli, loomad (ka inimene) peamiselt toiduga saadavaid orgaanilisi aineid. Energiat saavad taimed fotosünteesi kaudu, loomad jt heterotroofid (nt seened) orgaanilistest ainetest.

VE, 2006